بین بازی و ریاضی و حتی سایر علوم، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. مخصوصا بازی های فکری، علاوه بر نتایج و تاثیرات عمومی بازی بر ذهن و فکر آدمی، نوعی ابزار تربیت انسان در کل بازه ای است که زندگی می نامیم. آدمی از مهد تا لحد در حال بازی کردن است و این نیاز جدی هرگز فراموش نخواهد شد.

اما بازی های مورد تایید پرفیبو چه ویژگی هایی دارد؟

بازی و سرگرمی از نگاه پرفیبو

دو پرسش با دو پاسخ احتمالاً متفاوت:
چرا بازی می کنیم؟
چرا ریاضی یاد می گیریم؟

اما

این دو سوال پاسخ واحدی هم دارند:
برای اینکه منطقی، منتقدانه و خلاقانه فکر کنیم.
اما اصلاً چرا باید منطقی، منتقدانه و خلاقانه فکر کنیم؟
به خاطر تجربه یک زندگی با کیفیت!

بین بازی و ریاضی و حتی سایر علوم، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. مخصوصا بازی های فکری که علاوه بر تاثیرات عمومی بر ذهن و فکر آدمی، نوعی ابزار تربیت انسان نیز هستند. آدمی از کودکی تا کهنسالی در حال بازی کردن است. بازی یک نیاز جدی است که هرگز نمی توان از آن چشم پوشید. فرض کنید این نیاز نادیده گرفته شود. فرض کنید تجربه بازی کردن، آموختن ریاضی یا فرصت تجربه های جدید را از زندگی خود حذف کنیم.

ناگزیر سئوال مهمتری پیش خواهد آمد:
اصلاً برای چه زندگی می کنیم؟

هر ریاضیدانی خود یک طرفدار بازی است و هر فرد شیفته بازی ناخودآگاه به ریاضی علاقمند است. ممکن است ما در گذشته تجربه های ناخوشایندی از آموزش ریاضی داشته باشیم، اما اگر زیبایی و الهام بخشی این دنیای شگرف را بسان یک بازی درک کنیم؛ بی شک شیفته آن خواهیم شد. به خاطر بسپاریم ریاضی صرفاً حل کردن پارامتر مجهول نیست و بازی هم صرفا یک سرگرمی بی هدف نیست.

فواید بازی

 • رشد حرکتی: کمک به افزایش دقت، هماهنگی و سرعت حرکت
 • رشد ذهنی: تقویت فعالیت‌های استدلال انتزاعی چون حل مسئله و ابداع
 • رشد عاطفی: با ایجاد فرصت ایفای نقش
 • رشد اجتماعی: انتقال مؤثر ارزش‌ها و دیدگاه‌های قالب جامعه با خلق نمادین نقش‌ها
 • مهارت تصویری: تقویت مهارت‌های تصویری، توانایی خواندن تصویر، عکس‌ و نمودار و…
 • توجه بصری: توانایی دنبال کردن رد چند چیز در یک زمان و ارتقاء راهبرد پیگیری رد وقایع در موقعیت‌های گوناگون

بازی های فکری

به صورت کلی به هر نوع فعالیت ذهنی هدف دار که به صورت فردی یا گروهی در قالب یک بازی انجام شود و تاثیرات مثبت قابل قبولی بر ذهن، قدرت تمرکز، روحیه، شخصیت و زندگی هر فرد، بدون در نظر گرفتن عواملی مانند نژاد، ملیت و مذهب داشته باشد، بازی فکری اطلاق می گردد.
بازی های فکری در عین ایجاد لذت و فرح در مخاطب، موجب به چالش کشیده شدن توان فکری، تمرکز، IQ و EQ فرد خواهد شد. هر گروه و زیرگروه از بازی های فکری بر یک یا چند بخش از توانایی های مغز و ذهن تاثیرگذار است. به طور مثال بازی های راهبردی یا انتزاعی-راهبردی، قدرت تحلیل و محاسبه، قدرت پیش بینی و استفاده از حس ششم، قدرت ریسک پذیری و… را در بازیکنان مورد توجه قرار داده، به کار گرفته و در صورت استمرار باعث تقویت این بخش ها در مغز و ذهن بازیکنان می شود.

انواع بازی های فکری

 • بازی های رومیزی
 • بازی های پازلی
 • بازی های کارتی
 • بازی های کاغذی و نوشتاری
 • بازی های مهارتی-حرکتی
 • بازی های نقش آفرینی و …

بازی های آموزشی و کمک آموزشی

به صورت کلی بازی آموزشی به گونه ای از بازی ها اطلاق می گردد که با هدف آموزش و یادگیری موضوعاتی خاص، موجب کسب دانش، مهارت و نگرش خاص در یک حوزه و موضوع می شود.

قابلیت‌های بازی‌های آموزشی

بازی در مقایسه با سایر روش‌های یاددهی – یادگیری، دارای قابلیت های ویژه ای است؛

 • ایجاد شور و هیجان برای رسیدن به اهداف یادگیری
 • کاهش فشار و نگرانی‌ از یادگیری مفهوم آموزشی
 • درگیری کلیه حواس و ایجاد شگفتی، تضاد، درگیری ذهنی و چالش
 • بهبود در درک مفاهیم جدید و به کاربردن دانش جدید، امتحان رفتارهای نو و زایش ایده‌های خلاقانه

آدمی از مهد تا لحد در حال بازی کردن است و این نیاز جدی هرگز فراموش نخواهد شد.

فهرست